Tag: cảng biển

Mỹ bắt đầu thu thuế cao hơn với hàng hóa Trung Quốc đến bằng đường biển

Mỹ bắt đầu thu thuế cao hơn với hàng hóa Trung Quốc đến bằng đường biển

Mỹ bắt đầu thu thuế cao hơn, 25% đối với nhiều hàng hóa Trung Quốc đến cảng biển của Mỹ vào sáng thứ Bảy nhằm tăng cường cuộc chiến thương mại giữa ha ...
1 / 1 POSTS