Thanh tra thuế và phạt 14 doanh nghiệp, truy thu 56 tỷ đồng

Thanh tra thuế và phạt 14 doanh nghiệp, truy thu 56 tỷ đồng

Ngành Thuế đã tiến hành thanh kiểm tra được 14 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết. Nhờ đó đã truy thu, truy hoàn và phạt 56 tỷ đồng; điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 702 tỷ đồng.

Điều thú vị từ đầu tư chứng khoán
Lo ngại leo thang căng thẳng thương mại, chứng khoán Trung Quốc lao dốc
Thị trường chờ đợi tin từ Fed

Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thuế, tính đến ngày 21/2, toàn ngành Thuế đã thực hiện 3.719 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 4,27% kế hoạch năm 2019 (3.719 doanh nghiệp/87.141 doanh nghiệp).

Tổng số thuế tăng thu qua thanh kiểm tra là 858 tỷ đồng, trong đó, giảm khấu trừ 118 tỷ đồng; giảm lỗ 2.388 tỷ đồng. Từ đó, tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách 372 tỷ đồng.

Đáng chú ý, theo Tổng cục Thuế, thời gian qua, ngành Thuế đã tiến hành thanh kiểm tra được 14 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết. Nhờ đó đã truy thu, truy hoàn và phạt 56 tỷ đồng; điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 702 tỷ đồng.

Trong tháng 3, ngành Thuế sẽ tiếp tục triển khai các đoàn thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch năm 2019 được giao để đôn đốc việc nộp vào ngân sách nhà nước đối với số thuế truy thu.

Đồng thời, Tổng cục Thuế cũng đôn đốc các Cục Thuế thực hiện thanh tra, kiểm tra theo chỉ tiêu đã giao; tập trung vào 16 địa phương điều tiết thu nhập về ngân sách trung ương.

Định kỳ hằng tháng tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra sau hoàn thuế của 63 Cục Thuế.

Theo Tiền phong

COMMENTS